Stichting school project Gambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat kinderen leren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2022- 2025

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

Inhoudsopgave2

 

 

1 Inleiding3

 

 

2 Organisatie3

 

 

3 Missie en visie3

 

 

3.1 Doelstellingen3

 

 

3.2 Strategie en toekomst4

 

 

4 Activiteiten en planning4

 

 

4.1 Activiteiten van de organisatie4

 

 

4.2 Activiteiten 2018-20214

 

 

4.3 geplande activiteiten 2022-20255

 

 

5 Financiën6

 

 

5.1 Financiën 2018-20216

 

 

5.2 Financiën 2022-20256

 

 

 

 

 

 

1Inleiding

 

 

In 2018 gingen Jan Willem Plantinga en zijn dochter Monique op vakantie naar Gambia. Ze hadden al gelezen dat de scholen daar wel wat spullen konden gebruiken. In Nederland hadden zij daarom potloden en schriften aangekocht. Ze kwamen ter plaatse in contact met een politieagent die op het strand werkzaam was, Dembo. Hij had een dochter op school in de plaats Jambur en was graag bereid te regelen dat zij deze school konden bezoeken.

 

 

De school bestond uit drie gebouwen. De gebouwen waren slechts half afgebouwd. De kinderen zaten met vijf man op een stoel en aan tafels die je geen tafels kan noemen. Er was helaas geen lesmateriaal dus ze waren blij met de spullen. De schrijnende situatie konden Jan Willem en Monique niet uit hun hoofd zetten. Zij wilden iets structureels doen om de omstandigheden voor deze jonge kinderen te verbeteren.

 

 

Dit was het begin van een samenwerking die steeds verder ontwikkeld is. Er is contact gelegd met Landing, werkzaam in het hotel, en daarna via hem ook met het hoofd van de school, het dorpshoofd en de schoolcommissie. Na eerst alleen via Landing spullen voor de school aan te schaffen is er daarna begonnen met plannen voor de renovatie van de school. Dit is een project en traject wat niet snel klaar is, dan wel makkelijk te realiseren. Daarom ontstond er de behoefte aan het oprichten van een stichting. Dit maakte het ook mogelijk om alle mensen die iets bij willen dragen te faciliteren.

 

 

Zo is op 24 april 2019 de Stichting Schoolproject Gambia opgericht.

 

 

 

 

 

​ 2Organisatie

 

 

De stichting heeft een bestuur bestaande uit 5 mensen:

 

 

VoorzitterRob den Hartog

 

 

Vice voorzitterBianca Oudshoff

 

 

SecretarisRenske Louwsma

 

 

PenningmeesterMonique Plantinga

 

 

Algemeen lid Hans Kamperman

 

 

 

 

 

Alle bestuursleden hebben een groot netwerk. Zij hebben ook elk hun eigen specialiteit, variërend van jarenlange ervaring met stichtingen en verenigingen tot social media en communicatie, eigen bedrijfservaring, beleidservaring en management ervaring.

 

 

Zij werken allen op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

 

 

Ook de reizen naar Gambia worden gemaakt op eigen kosten.

 

 

De stichting maakt gebruik van vrijwilligers die helpen waar nodig. Bijvoorbeeld met het ophalen van spullen voor de scholen, met het inladen van containers of met het organiseren van activiteiten om geld op te halen. Zowel in Nederland als in Gambia zijn vrijwilligers actief.

 

 

Zij helpen allen op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

 

 

 

 

 

​ 3Missie en visie

 

 

Gambia is een land met heel hartelijke mensen die graag het beste willen voor hun kinderen. Echter, armoede drijft hen ertoe om meer bezig te zijn met overleven, dan tijd en aandacht te kunnen geven aan de kinderen. Er is in Gambia geen schoolplicht en scholen kosten geld, dit is niet voor iedereen altijd aanwezig. Pas boven de 10 jaar zijn er publieke scholen waar kinderen gratis naartoe kunnen, wel na aanschaf van een uniform. Echter veel kinderen kunnen hier geen gebruik van maken omdat ze geen Engels hebben leren spreken en schrijven.

 

 

 

 

 

​ 3.1 Doelstellingen

 

 

De stichting heeft zich tot doel gesteld om kinderen een betere toekomst te geven door goede basis scholing (kinderen 3 – 10 jaar) voor iedereen toegankelijk te maken.

 

 

Dit is in een land als Gambia een enorme opgave. Daarom heeft de stichting een stapsgewijs plan opgesteld. In de eerste jaren van de stichting is vooral ervaring opgedaan en is de doelstelling om 1 school te renoveren gehaald.

 

 

Voor de komende 4 jaar is de doelstelling van de stichting om nog 4 scholen te realiseren.

 

 

Daarna zal bekeken worden wat de mogelijke langere termijn doelstellingen kunnen zijn.

 

 

Het gaat hierbij niet alleen om de schoolgebouwen en faciliteiten zelf, maar ook om de inhoud van het lesmateriaal en de mogelijkheden voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Daarbij is er ook aandacht voor de omstandigheden van de kinderen en wordt er bijvoorbeeld voorzien in een voedselprogramma.

 

 

​ 3.2 Strategie en toekomst

 

 

De school in Jambur is een start geweest om kinderen een nieuwe toekomst te geven. Het is voor de stichting ook een leerschool geweest. Met name om te ontdekken welke elementen noodzakelijk zijn om kinderen de veilige omgeving te bieden waarin zij de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien en op welke manier hierin het beste kan worden voorzien.

 

 

Er is ervaring opgedaan met wat mensen lokaal zelf kunnen inbrengen. Zo kunnen renovatie en andere werkzaamheden uitgevoerd worden door de plaatselijke bevolking. Dit heeft als voordelen dat mensen betrokken zijn, dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd en dat de kosten relatief laag gehouden worden.

 

 

Er is gebleken dat alleen lesmateriaal niet voldoende is, de school zelf moet ook beter toegerust zijn om de leerprestaties te ondersteunen. Ook bleek dat er nog veel onwetendheid was over hygiëne, milieu, afval. Dus dat is opgenomen in het lesprogramma. Tenslotte is ook gebleken dat voedsel een belangrijke drijfveer is: kinderen kunnen niet leren op een lege maag en dat kinderen eten krijgen is voor ouders een incentive om de kinderen naar school te sturen. In 2019 is gestart met het vriendje project om te kijken of dit voor een school de nodige financiële middelen kan genereren om op langere termijn in eigen behoefte te kunnen voorzien (salarissen, lesmateriaal, voedsel). Dit bleek goed te werken maar vereist wel een structurele aanpak vanuit de stichting en wellicht ook een meer klas dan persoon gerichte insteek om ook op de langere termijn continuïteit te bieden.

 

 

 

 

 

De stichting vertaald nu alle opgedane lessen en ervaringen in een nieuwe aanpak voor de komende jaren. Dit zodat zij nu ook op meerdere plekken meer kinderen een betere toekomst kan bieden. De stichting is ook vanuit de lokale overheid benaderd met het verzoek om op meerdere plekken nieuwe scholen op te richten. Tot nu toe kon aan deze vraag nog niet voldaan worden omdat er eerst een goede basis gelegd moest worden. Maar inmiddels is de stichting zover dat vooruit gekeken kan worden en plannen ontwikkeld om stapsgewijs meerdere kinderen deze toekomst te bieden.

 

 

 

 

 

Hiervoor is het nodig dat er een aantal stappen gezet worden:

 

 

• Er zijn meer structurele fondsen nodig om de bouw van nieuwe schoolprojecten in te plannen en uit te kunnen voeren;

 

 

• Er is per school een vorm van structurele financiering nodig na bouw en inrichting om te voorzien in lerarensalarissen, voedsel en lesmateriaal;

 

 

• Het inzamelen en versturen van materialen kan verder geprofessionaliseerd worden;

 

 

• Er is een draaiboek nodig voor het opzetten en managen van de scholen, hierin aandacht voor onder andere het curriculum (hygiëne en milieu vaste onderdelen hierin) en waarborging van de continuïteit;

 

 

• De stichting wil transparant zijn en blijven zorgen dat alle gelden ten goede komen aan de doelen waar het voor bestemd is;

 

 

• De naamsbekendheid van de stichting moet vergroot zodat het werven van sponsoren en donaties gewaarborgd is. Ook zal zij zich inzetten om Nederlandse scholen te betrekken, zowel vanuit educatief oogpunt als het oogpunt van continuïteit van fondsen stromen.

 

 

 

 

 

Deze stappen zijn vertaald in een activiteitenplan voor de komende periode met een doorkijk naar de komende 4 jaar. Hierbij moet opgemerkt worden dat Gambia niet een heel stabiel land is. Er kan politiek een andere wind gaan waaien. De stichting zet er dan ook op in om zoveel mogelijk zaken lokaal te verankeren en niet afhankelijk te zijn van politieke goodwill.

 

 

 

 

 

​ 4Activiteiten en planning

 

 

​ 4.1 Activiteiten van de organisatie

 

 

De stichting is in april 2019 opgericht. Hiervoor is een bestuur samengesteld, een beleidsplan geschreven en er is ANBI status verkregen. Naast de diverse specifieke activiteiten voor de stichting is er een budget gemaakt en jaarlijks een financiële rapportage opgesteld. Om de transparantie te bevorderen is er een website gemaakt waarop ook alle relevante documenten in te zien zijn.

 

 

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting hebben de afgelopen jaren veel weten te realiseren. Zaken gingen soms met vallen en opstaan en deze leerervaringen worden actief met elkaar gedeeld en vertaald naar het verbeteren van de aanpak voor de toekomst.

 

 

 

 

 

​ 4.2 Activiteiten 2018-2021

 

 

• In maart 2019 is gestart met de renovatie van Marina Nursery school in Jambur. Gebouw 1 werd gerenoveerd met daarin realisatie van een voorraadkamer die afgesloten kon worden. Hierin worden in de toekomst de etenswaren bewaard.

 

 

• Eind maart 2019 is de school in Jambur bezocht door Monique Liefrink. Er is toen gesproken over de begeleiding van het renovatie project.

 

 

• In april 2019 is de school bezocht door Jan Willem Plantinga en zijn familie om het eerste gebouw te openen. Door ontvangen verjaardag gelden heeft de aanschaf plaats kunnen vinden van voetballen, skippyballen, EHBO kist en spelletjes.

 

 

• In april 2019 is de organisatie een officiële stichting geworden.

 

 

• In mei 2019 is de website gemaakt

 

 

• Het idee van een vriendjesproject is ontstaan: voor ieder kind op school wordt in Nederland een vriendje gezocht. Met het geld is het mogelijk de salarissen van de leraren te betalen. Het voedselprogramma wordt hiermee betaald. Zodat elke kind elke dag een lunch krijgt. En hiermee kunnen we lesmaterialen aanschaffen.

 

 

• De lijst met kinderen is in april 2019 mee naar huis genomen om voor iedereen een vriendje te gaan zoeken. Er zijn rond de 20 vriendjes gevonden die elk 60 euro doneerden.

 

 

• In Nederland is een netwerk aan contacten opgebouwd om materialen te verkrijgen en donaties:

 

 

◦ er is contact gelegd met stichting Baasis. Zij hebben toegezegd dat al het oude interieur onze stichting toekomt. De scholen die in 2020 worden gerenoveerd en vernieuwing van schoolinterieur krijgen komen ook tot onze beschikking;

 

 

◦ ook worden er contacten gelegd met het bedrijfsleven om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

 

• Er is begonnen met het opzetten van containervervoer van verkregen materialen. Hiervoor waren financiële bijdragen nodig om het vervoer voor de containers van Rotterdam naar Banjul mogelijk te maken. Zo ontstond het idee om gedoneerde materialen mee te sturen en lokaal te verkopen;

 

 

• Er is op diverse momenten materiaal opgehaald, opgeslagen en verscheept;

 

 

• In 2020 is de Marina Nursery school geverfd. Ook is er diverse keren voedsel uitgedeeld. De scholen waren 9 maanden lang gesloten vanwege COVID.

 

 

• Er zijn in 2020 diverse keren transporten naar Gambia gestuurd met schoolmeubilair en andere goederen. Het meubilair is uitgedeeld bij Daycare Djabu en de school in Kafuta. Er is kleding uitgedeeld in Bijlo en Kafuta.

 

 

• In Nederland zijn in 2020 vooral veel meubels bij scholen opgehaald, ook zijn er diverse keren kantoorartikelen en boeken gedoneerd. Er zijn daarnaast kleding, schooltassen en tandenborstels gekocht en verstuurd.

 

 

• Ook in 2021 was er voedselhulp nodig doordat door COVID de omstandigheden erg slecht zijn. Er is diverse keren via social media acties geld opgehaald en hiervan zijn voedselpakketten uitgedeeld in Gambia.

 • Diverse containers met goederen komen in Gambia aan in 2021.

 • De hulp van de stichting wordt breder gevraagd en zo doneren we op 7 verschillende scholen meubels en andere artikelen. Ook wordt diverse keren kleding uitgedeeld in Gambia.

 • In Nederland worden veel donaties van spullen (glaswerk, meubels, schoolmateriaal, boeken, huisraad, kleding) opgehaald en boeken verkocht. Ook is er een website opgezet en helemaal aangepast.

 

 1. 4.3 geplande activiteiten 2022-2025

 • Professionalisering van het ophalen, opslaan en verschepen van materialen. Hiervoor is een coördinator aangesteld, Aaldrik Dekker. Hij zal onder meer een appgroep voor vrijwilligers inrichten en met de penningmeester bezien welke soort activiteiten en materialen het meest effectief zijn qua inzet en opbrengst;

 • Professionalisering van de communicatie. Hiervoor is Renske toegetreden tot het bestuur. Zij zal de website en Facebook pagina een facelift geven, een nieuwsbrief opstellen om betrokkenen te informeren, zorgen voor regelmatige posts over activiteiten en resultaten en een overzicht maken van jaarlijkse activiteiten waar we als stichting onze naamsbekendheid kunnen vergroten en donaties op kunnen halen;

 • Er wordt een nieuw beleidsplan opgesteld met een visie voor de komende 4 jaar. Op basis hiervan kan gestart worden met serieuze fondsenwerving. Ook zal worden bekeken of Erkenning Goede Doelen (voorheen CBF status) behaald kan worden;

 • Het vriendjesproject zal nieuwe leven ingeblazen worden. Hetzij per klas dan wel per kind met de focus op meer directe terugkoppeling aan donateurs en meer lange termijn werving van donateurs;

 • Er wordt een draaiboek opgesteld voor het plannen, organiseren en managen van nieuwe scholen. Hierbij aandacht voor curriculum, management, financiering, planning en continuïteit waarborging na opstart.

 • In overleg met de lokale overheid zal er gekeken worden welke 4 scholen er de komende 4 jaar gerealiseerd kunnen worden;

 • Er komt een activiteitenplan met diverse vrijwilligersactiviteiten die door scholen opgepakt kunnen worden, bijvoorbeeld een jaarlijkse ‘girl scout cookie sale’ om fondsen voor het vriendjesproject te genereren.

 

 1. 5 Financiën

 

 1. 5.1 Financiën 2018-2021

Voor de school in Jambur was een budget opgemaakt.

Voor ruim € 4.500,- wordt daar de school gerenoveerd. Dit betekent dat er betonnen vloeren zijn gelegd en de lokalen zijn geschilderd. Ook zijn de toiletruimtes aangepakt onder andere door het leggen van tegels en is er een ruimte gekomen die afgesloten kan worden voor het opbergen van voedsel en lesmateriaal.

 

De financiering van de renovatie is gedaan met de opbrengsten van donaties en verkoop van gedoneerde spullen.

Daarnaast voorzag het vriendjes project in het dekken van de vaste lasten van de school zoals de salarissen van de leraren, het voedselprogramma en het lesmateriaal.

Het verschepen van de materialen is kostendekkend verlopen doordat er materialen zijn meegestuurd die ter plekke verkocht konden worden. Hiervoor is een lokale winkel opgericht die gerund wordt door vrijwilligers. De huur van de winkel wordt ook uit de opbrengsten betaald.

 

In totaal zag de begroting er als volgt uit

 

Activiteit/bron

Bedrag in

2019

Bedrag uit

2019

Bedrag in

2020

Bedrag uit

2020

Renovatie school in Jambur

 

1692,74

 

2914,54

Transport kosten

 

2479,82

 

3330,96

Lesgeld

 

90,91

 

 

Salarissen

 

 

 

2374,54

Noodhulp

 

36,36

 

1366,35

Lesmaterialen

 

1490,73

 

 

Promotie materialen

 

224,44

 

 

Overige inkoop

 

218,18

 

 

Huur gebouwen

 

 

 

654,55

Bankkosten

 

 

 

272,23

Overige kosten

 

861,34

 

9,09

Donaties eenmalig en periodiek

8125,51

 

9995,76

 

 

 1. 5.2 Financiën 2022-2025

De eerste paar jaar van de stichting was vooral een leerschool. Welke financiën zijn nodig om de doelstellingen die we voor ogen hebben te halen? Welke bronnen van financiering zijn er? Wat kunnen mensen in Gambia zelf bijdragen? Wat is realistisch om ook op de langere termijn structureel op te zetten?

 

Op basis van deze ervaringen heeft het bestuur het volgende financiële plan opgesteld.

Activiteit

Budget/jaar

Totaal budget 4 jaar

Bron

Renovatie/bouw 4 scholen

40.000,-

Op basis van 1 school per jaar

160.000,-

Fondsenwerving

Transport kosten

30.000,-

Op basis van 4 containers per jaar

120.000,-

Kostendekkend door meesturen donatie verkoopwaar

Inrichting scholen

n.v.t.

n.v.t.

Donaties van meubilair

Voedselprogramma per school/jaar

3.000,-

 

30.000,-

Uitgaande van 1 school in 2021 oplopend tot 5 eind 2025.

Donaties via het vriendjesprogramma

Lesmaterialen per school/jaar

2.000,-

20.000,-

Uitgaande van 1 school in 2021 oplopend tot 5 eind 2025.

Donaties via het vriendjesprogramma

Salarissen

5.000,-

50.000,-

Uitgaande van 1 school in 2021 oplopend tot 5 eind 2025.

Donaties en fondsen geworven door acties van scholen en andere vrijwilligers

Winkel

n.v.t.

n.v.t.

Kostendekkend uit verkoop donatie waar

Vaste kosten stichting zoals bankkosten

300

1.200,-

Donaties

Overige kosten zoals drukken flyers, materialen voor activiteiten

300

1.200,-

Donaties