Financieel jaarverslag 2019


Nummer

Omschrijving

Debet (W&V)

Credit (W&V)

Debet (Balans)

Credit (Balans)


1000

Kas332,921100

Bank794,821300

Debiteuren120,001500

Crediteuren
125,00


4130

noodhulp kosten

36,36

4140

betaling lesgeld

90,91

4200

Verbouwingskosten Marina nursery school

1.692,74

4250

inkoop lesmaterialen marina nursery school

1.490,73

4325

Administratiekosten

861,34

4330

bankkosten


91,75
4340

reclame promotie kosten

224,44

4450

transport kosten

2.479,82

7003

Inkopen overig

218,18

8000

eenmalige giften


2.765,51
8001

periodieke giften


5.360,00

Totaal

7.094,52

8.217,26

1.247,74

125,00Resultaat

1.122,74

0,00

0,00

1.122,74Totaal generaal

8.217,26

8.217,26

1.247,74

1.247,74