Financieel Jaarverslag 2019

 

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de financiële situatie van de Stichting Schoolproject Gambia en haar inspanningen om haar doelstellingen te realiseren.

 

Balans en staat van baten en lasten

 

 

Omschrijving

Debet (W&V)

Credit (W&V)

Debet (Balans)

Credit (Balans)

Kas332,92


Bank794,82


Debiteuren120,00


Crediteuren
125,00

noodhulp kosten

36,36
betaling lesgeld

90,91
Verbouwingskosten Marina nursery school

1.692,74
inkoop lesmaterialen marina nursery school

1.490,73
Administratiekosten

861,34
bankkosten


91,75reclame promotie kosten

224,44
transport kosten

2.479,82
Inkopen overig

218,18
eenmalige giften


2.765,51periodieke giften


5.360,00Totaal

7.094,52

8.217,26

1.247,74

125,00

Resultaat

1.122,74

0,00

0,00

1.122,74

Totaal generaal

8.217,26

8.217,26

1.247,74

1.247,74