Financieel jaarverslag 2020

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de financiële situatie van de Stichting Schoolproject Gambia en haar inspanningen om haar doelstellingen te realiseren.

 

Balans en staat van baten en lasten

OmschrijvingDebet (W&V)Credit (W&V)Debet (Balans)Credit (Balans)

Kas448,16


Bank174,72


Tussenrekening balans
1127,74

salarissen en werkvergoedingen

3693,82
noodhulp kosten

1375,44
Verbouwingskosten Marina nursery school

2914,54
huur gebouwen

654,55
bankkosten

275,86
transport kosten

3330,96
Giften


10035,76Verkopen vrijgesteld


1704,55Totaal12.245,1711.740,31622,881.127,74
Resultaat-504,860,00504,860,00
Totaal generaal11.740,3111.740,311.127,741.127,74