Financieel jaarverslag 2021

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de financiële situatie van de Stichting Schoolproject Gambia en haar inspanningen om haar doelstellingen te realiseren.

 

Balans en staat van baten en lasten

 

Omschrijving

Debet (W&V)

Credit (W&V)

Debet (Balans)

Credit (Balans)

Kas2.328,16


Bank424,47


Tussenrekening balans
622,88

salarissen en werkvergoedingen

3.070,00
noodhulp kosten

1.000,00
kosten bouw school brikama1.050,00


bankkosten

288,90
reclame promotie kosten

246,84
Giften


7.785,49Totaal

4.605,74

7.785,49

3.802,63

622,88

Resultaat

3.179,75

0,00

0,00

3.179,75

Totaal generaal

7.785,49

7.785,49

3.802,63

3.802,63

Toelichting

 1. Doelstelling en Activiteiten:

  • De Stichting Schoolproject Gambia heeft als doel kinderen in Gambia toegang te geven tot kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs. Dit omvat niet alleen renovatie van schoolgebouwen en faciliteiten, maar ook het verstrekken van voedsel aan kinderen en donaties van kleding en andere materialen die in de dorpen nodig zijn.

  • Om deze doelstelling te bereiken, heeft de stichting verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder het ophalen van school meubilair bij lokale scholen in Nederland en de verkoop van boeken en andere gedoneerde spullen.

 2. Resultaten en Impact:

  • De stichting heeft bijgedragen aan de bouw van een school in Brikama. Daarnaast is er veel noodhulp gegeven in de vorm van voedselpakketten. Ook is er aan 6 verschillende scholen in Gambia schoolmeubilair gedoneerd.

  • Door Covid waren er weinig activiteiten mogelijk, wel is er veel ingezet op het ophalen van schoolspullen en diverse donaties bij particulieren.

 3. Financiën:

  • Het financieel overzicht toont de opbrengsten en kosten van de stichting, inclusief inkomsten uit donaties.

  • De kosten omvatten bouwkosten, aanschaf van lesmateriaal, uitvoering van het voedselprogramma en overige operationele kosten.