Stichting school project Gambia


Laat kinderen leren
Beleidsplan 2019- 2021


Sleedoornlaan 68                                                                                                                                                                                                    www.schoolprojectgambia.nl

9471SN Zuidlaren                                                                                                                                                                                                    info@schoolprojectgambia.nl


Inhoud


1 inleiding


2 organisatie

2.1 Bestuur

        2.2 vrijwilligers


3 missie/visie

    3.1 Doelstellingen

    3.2 Strategie


4. huidige situatie

    4.1 activiteiten van de organisatie

    4.2 activiteiten


5. Toekomst


6. financiën
1 Inleiding

In 2018 gingen Jan Willem Plantinga en zijn dochter Monique op vakantie naar Gambia. Ze hadden al gelezen dat de scholen wel wat spullen konden gebruiken. In Nederland potloden en schriften aangekocht. Maar ja welke school ga je bezoeken.

Ze kwamen in contact met een politieagent die op het strand werkzaam was. Dembo had een dochter op school en was graag bereid te regelen om de school te bezoeken. En zo kwamen zij terecht in de plaats Jambur.

Er stonden drie gebouwen. De gebouwen waren half afgebouwd. De kinderen zaten met vijf man op een stoel en tafels die je geen tafels kan noemen. En helaas geen lesmateriaal.

Ze waren blij met onze spullen. Wij zetten onze vakantie voort.

Een maand later had Jan Willem de behoefte iets aan de school te gaan doen. Hij bleef er maar aan denken. Maar vooral was zijn hart getroffen door de kindertjes.

Er werd contact gelegd met de politieagent Dembo. Deze kocht spullen voor de school maar daar bleef het bij. De wens was om ook de school te renoveren.

Landing, werkzaam in het hotel was bereid ons te helpen om de school vooruit te helpen.

Hij organiseerde een vergadering op school met Dembo, het hoofd van de school, het dorpshoofd en de schoolcommissie. En daar werden de eerste plannen en vooral wensen vastgelegd. Vanaf dat moment is de renovatie begonnen.


In Nederland was iedereen erg geïnteresseerd in onze vakantie. De verhalen gingen leven bij mensen en zo bood iedereen aan iets bij te dragen voor een beter leven voor Gambia.


Dit leidde er toe dat er behoefte was aan het oprichten van een stichting.
2. Organisatie


OP 24 april 2019 is de stichting opgericht.


Stichting schoolproject Gambia

Sleedoornlaan 68

9471 SN Zuidlaren


kvk 74649647

RSIN 859979891

ANBI is aangevraagd

fiscaalnummer 8599.79.891

rabobank

trustbank Gambia 112 501406 01


www.schoolprojectgambia.nl

info@schoolprojectgambia.nl2.1 Bestuur

voorzitterRob den Hartog

secretarisKarin Postema

penningmeesterMonique Liefrink- Plantinga

algemeen lidHans Kamperman


Alle bestuursleden hebben een groot netwerk en hebben elk hun eigen specialiteit.

Zij werken allen op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Ook de reizen naar Gambia worden gemaakt op eigen kosten.


De voorzitter heeft jarenlange ervaring met stichtingen en verenigingen.

De Secretaris is goed onderlegd in de social media en communicatie

De penningmeester kan haar zakelijke ervaringen goed gebruiken in de stichtingen

het algemeen lid is kritisch heeft en ruime ervaring in organisaties2.2 vrijwilligers

De stichting maakt gebruik van vrijwilligers die helpen. Zowel in Nederland als in Gambia.

Zij helpen allen op vrijwillige basis. En ontvangen hiervoor geen vergoeding.


Ieder op zich heeft zijn specialiteit. Het logo is voor ons gemaakt.

Schoolinterieur wordt opgehaald. Kleding wordt ingezameld. Projecten worden begeleid.3 missie/visie


3.1 Doelstellingen

Gambia is een land met heel hartelijke mensen. Maar armoede drijft hen er toe om meer bezig te zijn met overleven dan tijd en aandacht te geven aan de kinderen. Scholen kosten geld en dat is niet altijd aanwezig. Gambia kent geen schoolplicht.

De school in Jambur is een start om kinderen een betere toekomst te geven.

Renoveren van lokalen met normale tafels en stoelen en lesmateriaal.

Het voedselprogramma draagt bij aan deze toekomst.

Ze leren wat hygiëne is. Ze leren dat je vuilnis in de vuilnisbak doet en niet op de grond gooit.

Maar vooral krijgen ze een veilige omgeving waarin ze de mogelijkheid hebben zich te ontplooien.

Het vriendje project is opgesteld om continuïteit te bieden aan de school. Als er voor elk kind een bijdragen van € 60,= per jaar wordt betaald is het mogelijk de salarissen van de leraren te betalen.

Het voedselprogramma wordt hiermee betaald. Zodat elke kind elke dag een lunch krijgt.

En hiermee kunnen we lesmaterialen aanschaffen.


Op langere termijn willen we graag dit ook mogelijk maken op andere scholen.

De vraag om nieuwe scholen op te richten is ook aangevraagd. Maar eerst zullen we werken aan onze basis.


3.2 Strategie

De bestuursleden hebben het eerste jaar hard nodig om te werken aan een juiste fundering van de stichting. Zorg dragen dat alle gelden ook echt terechtkomen voor de projecten.

Voor september 2019 zal voor alle 230 kinderen in Jambur een vriendje gezocht worden.

Maar ook worden er contacten gelegd met het bedrijfsleven om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Werkplekprojecten zorgen ervoor dat de oude computers weer hergebruikt kunnen worden om ICT onderwijs te bewerkstelligen.

Financiële bijdrages zijn nodig om het vervoer voor de containers van Rotterdam naar Banjul mogelijk te maken. Maar ook om in de toekomst te voldoen aan de vragen die er liggen.

We verwachten voor 2021 meerdere scholen te kunnen ondersteunen met het vriendje project of met het renoveren of plaatsen van scholen. We hebben het dan voornamelijk over nursery scholen. Want deze worden niet betaald door de overheid. De kinderen die hier heen gaan hebben de leeftijd van 3 tot 10 jaar.


Renovatie en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door de plaatselijke bevolking. Voordeel hiervan is dat iedereen er bij is betrokken. We houden de kosten laag en er wordt plaatselijk werkgelegenheid gecreëerd.

4.Huidige situatie

4.1 activiteiten van de organisatie

De stichting streeft naar duidelijkheid. Iedereen die doneerd heeft er behoefte aan inzicht te krijgen waar hij voor heeft gegeven en wat hier mee gebeurd.

De organisatie zal tijd besteden aan het controleren van de gelden en de projecten waar deze worden gebruikt.

Voor de aankomende jaren zal het bestuur werken aan naamsbekendheid en aan het uitdragen van de stichting. Lezingen zullen worden gegeven en activiteiten zullen worden gerealiseerd om gelden te ontvangen. Momenteel liggen er veel contacten bij scholen om dit te realiseren.


4.2 voorbeelden van activiteiten

  • In maart 2019 is gestart met de renovatie van Marina Nursery school in Jambur . Gebouw 1 werd gerenoveerd met daarin realisatie van een voorraadkamer die afgesloten kon worden.

Hierin worden in de toekomst de etenswaren bewaard.

  • Eind maart is de school bezocht door Monique Liefrink hierin is gesproken over de begeleiding van het project.
  • In April 2019 is de school bezocht door Jan Willem Plantinga en zijn familie om het eerste gebouw te openen. Door ontvangen verjaardagsgelden heeft de aanschaf plaats kunnen vinden van voetballen , skippyballen, EHBO kist en spelletjes.
  • De lijst met kinderen is mee naar huis genomen om voor iedereen een vriendje te gaan zoeken.
  • In april is de organisatie een officiële stichting geworden.
  • In mei is de website gemaakt door Karin
  • in mei is contact gelegd met stichting Baasis. Zij hebben toegezegd dat al het oude interieur onze stichting toekomt. De scholen die in 2020 worden gerenoveerd en vernieuwing van schoolinterieur krijgen komen ook tot onze beschikking.
  • Een bedrijf die dit jaar nieuwe werkplekken creeërd heeft toegezegd om 250 computers aan ons te doneren.5. Toekomst

Gambia is een onstabiel politiek land. Het is afwachten hoe deze situatie zich zal houden.

Over twee jaar kan er een andere wind waaien in Gambia.6. Financiën

voor de school in Jambur is een budget opgemaakt.

Voor € 3000,= wordt daar de school gerenoveerd. Vloeren gelegd en lokalen geschilderd.

Tegels in de toiletten aangelegd.


Voor het vriendjes project is het volgende budget gemaakt

opbrengsten

232 kinderen a € 60,=    € 13.800,=


Kosten

Salarissen medewerkers school €5.200,=

voedselprogramma €6.900,=

schooluniform    € 1000,=

lesmateriaal    € 1000,=

totale kosten    € 14.100,=


voor de opbrengsten door donaties verwachten wij het volgende

2019    € 8.000,=

2020    €12.000,=

2021    € 15.000,=


het vriendjes project is begroot op

2019    € 14000,=

2020    € 28000,=

2021    € 42000,=

de vaste lasten voor de stichting zoals bankkosten, hostingskosten drukwerk etc.

worden geschat op € 500,= per jaar


Donaties worden verwacht uit de hoek van de bedrijven.

Meerdere bedrijven hebben aangeven de stichting te zullen steunen.

Het vriendjes project wordt gedragen door de scholen in de gemeente Tynaarlo.