Financieel jaarverslag 2023

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de financiële situatie van de Stichting Schoolproject Gambia en haar inspanningen om haar doelstellingen te realiseren.

 

Balans en staat van baten en lasten

Omschrijving

Debet (W&V)

Credit (W&V)

Debet (Balans)

Credit (Balans)

Kas98,34


Bank1.040,48


lening
5.000,00

Tussenrekening balans3.812,40


salarissen en werkvergoedingen

1.498,00
reis en verblijf kosten

827,30
Energiekosten

229,65
noodhulp kosten

1.213,30
betaling lesgeld

970,00
huur gebouwen

2.800,00
Administratiekosten

31,65
bankkosten

211,90
transport kosten

17.875,90
Algemene kosten

23,10
Giften


9.775,89Verkopen


15.856,13Totaal

25.680,80

25.632,02

4.951,22

5.000,00

Resultaat

-48,78

0,00

48,78

0,00

Totaal generaal

25.632,02

25.632,02

5.000,00

5.000,00