Financieel jaarverslag 2022

Dit jaarverslag biedt een overzicht van de financiële situatie van de Stichting Schoolproject Gambia en haar inspanningen om haar doelstellingen te realiseren.

 

Balans en staat van baten en lasten

Omschrijving

Debet (W&V)

Credit (W&V)

Debet (Balans)

Credit (Balans)

Kas4.118,21


Bank69,39


lening


 

 


8.000,00

Tussenrekening balans
2.752,63

salarissen en werkvergoedingen

1.956,99
huur gebouwen

3.500,00
Administratiekosten

50,00
bankkosten

211,76
transport kosten

32.711,85
Algemene kosten

151,07
Inkopen

238,39
Giften


14.531,68Verkopen


17.723,35Totaal

38.820,06

32.255,03

4.187,60

10.752,63

Resultaat

-6.565,03

0,00

6.565,03

0,00

Totaal generaal

32.255,03

32.255,03

10.752,63

10.752,63