Financiële steun

Om scholen op te knappen en nieuwe te bouwen, is een financiële bijdrage van harte welkom. Je kan je donatie overmaken op Rabobank NL29RABO0341965855 of scan de QR code om snel, gemakkelijk en veilig je donatie over te maken.Stichting schoolproject Gambia is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen schenkbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen. Bovendien zijn de giften aan de stichting aftrekbaar. Lees hier meer over.  

Je kan er ook voor kiezen om de stichting voor een langere periode te steunen. Met een periodieke schenking steun je onze stichting met een vast bedrag per jaar voor minimaal 5 jaar. Omdat in dat geval je gift volledig aftrekbaar is van de belasting, krijg je een flink deel van je geld terug.

Bekijk hier de schenkingsovereenkomst en vul 'm meteen in! Zie: schenkingsovereenkomst stichting schoolproject gambia.pdf