Financieel overzicht 2020


Nummer Omschrijving Debet (W&V) Credit (W&V) Debet (Balans) Credit (Balans)
1000 Kas


1.256,39
1100 Bank

138,35
1300 Debiteuren

120,00
1500 Crediteuren


125,00
2100 Tussenrekening balans


1.122,74
4000 salarissen marina nursery school 3.693,82


4130 noodhulp kosten 1.366,35


4200 Verbouwingskosten Marina nursery school 2.914,54


4275 huur gebouwen 654,55


4330 bankkosten 272,23


4450 transport kosten 3.330,96


4500 Algemene kosten 9,09


8000 Giften
9.995,76


Totaal 12.241,54 9.995,76 258,35 2.504,13

Resultaat -2.245,78 0,00 2.245,78 0,00

Totaal generaal 9.995,76 9.995,76 2.504,13 2.504,13